Misterium Męki Pańskiej w Budzewie

Opublikowano w Aktualności

25.03.2018 w Budzewie zebrali się wszyscy, pragnący głębiej przeżyć Misterium Męki Pańskiej zorganizowane przez Zespół Budzewiaki oraz przez ich przyjaciół.

Niedziela Palmowa 2018

Opublikowano w Aktualności

 

W Niedzielę Palmową jest czytany ewangeliczny opis męki Chrystusa; zmierza ona do Wielkanocy, czyli zmartwychwstania – zwycięstwa nad śmiercią; jest to czas refleksji, ale też radości, którą chrześcijanie przekazują światu

Bierzmowanie 2018

Opublikowano w Aktualności

 ,, Niech Duch Św. napełni Cię mądrością, umocni w wierze oraz, żeby każdy dzień Twojego życia był dawaniem świadectwa uzyskanej dziś dojrzałości chrześcijańskiej."

Sakramentu bierzmowania udzielił:

JE ks bp Jerzy Mazur

                                    Do Sakramentu Bierzmowania przystąpili:

Michał Huszczo, Mateusz Szumski, Hubert Bodnar, Mateusz Bodnar, Przemysław Bogdan, Julia Myka, Julia Girulska, Emilia Tryk, Martyna Banach, Sara Pająkowska, Marek Kutnik, Martyna Lichota, Patryk Gral, Natalia Gral, Aleksandra Kołaszewska, Piotr Kojkoł, Paweł Trela, Filip Maksymiuk, Gabriela Kulmatycka, Kamila Smolińska, Katarzyna Kicka, Małgorzata Mućwicka, Sebastian Dzięgielewski, Monika Cinajko

--------------------------------------

                             Trzech ministrantów otrzymało błogosławieństwo od biskupa i uzyskali tytuł lektora, a byli to:

Michał Huszczo

Mateusz Szumski

Mateusz Bodnar

--> zobacz zdjęcia

Ofiarowanie Pańskie

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

   Matki Boskiej Gromnicznej a dawniej nazywane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (40 dzień od narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej.

Dożynki Rejonu Wileńskiego

Opublikowano w Aktualności

 

30 września odbyły się  w Rejonie Wileńskim w miejscowości Pikieliszki (znajduje się tam dworek J. Piłsudskiego) uroczystości dożynkowe zorganizowane przez Polaków tam zamieszkujących.

Wspaniała uroczystość.

Tam naprawdę można było zobaczyć zachowaną tradycję Swięta Plonów.

Udział wzięły 23 gminy z całego rejonu.

Delegacje z Polski były przyjmowane niezwykle ciepło i serdecznie.

Fotorelację obejrzyj na:

                                                   www.wpkw.ehost.pl

Dożynki diecezjalne

Opublikowano w Aktualności

 

Po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolnika. Tradycyjnie Dożynki są największym w roku świętem gospodarskim rolników, ogrodników i sadowników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Diecezjalne Dożynki, pod hasłem „Z Maryją idźmy i głośmy dobroć Boga w darach ziemi” i pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, tradycyjnie już w naszej diecezji łączą się ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku odbywają się w dniu 8 września (piątek) 2017r., w Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu, w dekanacie Św. Huberta w Węgorzewie.

 

--> zobacz zdjęcia

 

 

Dzień św. Krzysztofa

Opublikowano w Aktualności

Modlitwa do św. Krzysztofa

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

--> zobacz zdjęcia