Komunia

Opublikowano w Aktualności

KOMUNIA - oznacza we wczesnym chrześcijaństwie udział w agapach; w kościele katolickim sakrament, akt spożycia hostii; forma uczt sakralnych, właściwych większości religii (np. u Inków, w siaktyzmie, w greckich misteriach dionizyjskich).
"Encyklopedia Popularna PWN"

I Komunia 2008

Opublikowano w Aktualności

1 czerwca 2008r o godzinie 12.00 dzieci z klas drugich po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego.
Pierwsza Komunię Świętą przyjęły:
Patrycja Wawer, Patrycja Milinkiewicz, Cezary Bilbin, Maciej Deresz, Hubert Jarka, Artur Kutnik, Sebastian Wilda, Jakub Bogdan, Maciej Kicka, Robert Krynicki, Adam Teliczan.

Boże Ciało (opis)

Opublikowano w Aktualności

Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej czci Kościół w każdej Mszy Świetej.
W Wielki Czwartek obchodzimy rocznicę ustanowienia Eucharystii, ponieważ jednak radosne wspomnienie ostatniej wieczerzy tłumiło w Wielkim Tygodniu rozważanie męki Chrystusa, zostało ustanowione osobne święto, którego celem jest publiczne wyznanie wiary w obecność Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci należnej i uwielbienia, podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakrament, wreszcie przebłaganie Go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość naszą i bluźnierstwa niewiernych.

Już w pierwszych wiekach chrześcijanie czcili Najświętszą Eucharystię, a nawet ginęli w Jej obronie Wyrazem czci dla Najświętszego Sakramentu stało się odgradzanie Ołtarza od wiernych specjalnymi zasłonami.Nastąpiło to najpóźniej po roku 300, kiedy to do kościołów zaczęły przychodzić masy ludzi. Odgrodzenie chóru od nawy w mniejszych kościołach składało się po prostu z poprzecznej belki drewnianej. Pozostałością po owych zasłonach (welach) są do dziś w obrządku zachodnim balaski. Obrządek bizantyjski pozstawił natomiast architraw, ikonoklast i carskie wrota, które w dalszym ciągu izolują Ołtarz podczas sprawowania najważniejszych tajemnic.

Powodem ustanowienia tego święta były objawienia jakie miewała św. Julianna augustynka z Cornillon (1193-1258). Po zbadaniu sprawy ustanowiono święto w diecezji Liege (Belgia). Papież Urban IV wprowadził je do Kościoła powszechnego; jego zarządzenia potwierdził Papież Klemens V i Jan XXII, który dodał oktawę. Oficjum i Mszę ułożył Św. Tomasz z Akwinu, który tak dobrał teksty, aby służyły do rozważania najgłówniejszych prawd o Eucharystii. W Sekwencji zaś Św. Tomasz zawarł streszczenie nauki katolickiej o Najświętszym Sakramencie.

Po Mszy Św. wychodzi z kościoła głównego danej miejscowosći procesja na główne ulice miasta. W Polsce istnieje od XV wieku zwyczaj śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach ustawionych w drodze pochodu. Ten śpiew Ewangelii jest wyznaniem wiary, iż pod postaciami chleba mamy wśród siebie tego samego Pana Naszego Jezusa Chrystusa, o którym opowiadają Ewangelie. Na koniec procesji śpiewany jest hymn "Te Deum laudamus", a celebrans udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Papież Pius XII, dekretem z dnia 23 marca A.D. 1955 zniósł oktawę tego święta.

Boże Ciało Olszewo 2008

Opublikowano w Aktualności

Po Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz poprowadził uroczystą procesje przez wieś do czterech ołtarzyków które zostały wykonane przez:
Wężówko, Pochwałki, Ołownik i Ołownik wieś.

3 maja 2008

Opublikowano w Aktualności

3 maja to uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz Święto Konstytucji

Ksiądz poświęcił figurkę Matki Boskiej, która została ufundowana przez anonimową parafiankę.

11 maja Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli tzw. Zielone Świątki

„Duchu Święty, przyjdź do mnie!
Niech Twych darów obfitych
Spocznie na nas korona.
Niech napełni nam serca,
Niech opasze nam czoła.
Twoja mądrość i dobroć,
Twa obecność wesoła!

Niedziela Palmowa u prawosławnych

Opublikowano w Aktualności

Kościoły prawosławny i grekokatolicki obchodzą dziś Niedzielę Palmową.
Prawosławni wierni przynoszą dziś do świątyń gałązki wierzby ozdobione zielenią, kwiatami, kolorowymi wstążeczkami.
Tak świętują Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Palemki wierni najczęściej robią sami. Gdy już poświęcą je w cerkwi, przynoszą do domów i umieszczają za ikoną. Po roku, w kolejną Niedzielę Palmową - zastępują je nowymi palemkami. Starych nie można wyrzucać, dlatego najlepiej je spalić lub zakopać.
Od jutra rozpoczyna się Wielki Tydzień, w którym wspominane są męki Chrystusa.
Zmartwychwstanie Pańskie prawosławni świętować będą za tydzień - 27 kwietnia.
Kościół prawosławny kierując się zaleceniami ojców I soboru powszechnego, wylicza daty Wielkanocy opierając się na pierwszej wiosennej pełni księżyca i dacie paschy żydowskiej. Wielkanoc w Kościele prawosławnym obchodzona jest w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca i po zakończeniu paschy żydowskiej.