Trzech Króli

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

         k1     Chrześcijańskie święto obchodzone 6 stycznia na cześć trzech wschodnich mędrców przybyłych do Betlejem aby oddać pokłony Jezusowi.

Niedziela Przewodnia

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

 
Wg. tradycyjnego kalendarza pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: "niedziela po zdjęciu białych szat" Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do Kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złozonym na Chrzcie św. i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej. W modlitwach mszalnych prosimy o łaske wytrwania.

Chrystus żyje i działa w nas przez trzy elementy: wodę Chrztu, Krew obecną w Eucharystii i tchnienie Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania. Nasze zycie przekształcone przez te trzy sakramenty staje się świadectwemwiary chrześcijańskiej. Sam Bóg jest sprawcą tego świadectwa.

 

Ukłony poczas mszy świętej

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

  206       W których momentach Mszy św. kapłan, służba ołtarza i wierni wykonują pochylenia głowy i pochylenia ciała? Czy wierni maja obowiązek wykonywania ukłonów zawartych w  OMWR (Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego) ?

 

Najświętsze Serce Jezusa

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

 616serceNMP    Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa św. Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675, który zażądał ustanowienia święta ku czci Jego Serca oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask (tzw. obietnice Serca Jezusowego).

 

Święty Piotr i Paweł

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

piotr   Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria.