Triduum paschalne

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

Okres Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześcijan na przeżywanie Świąt Wielkanocnych. Wielu uczestniczyło w nabożeństwach wielkopostnych. Wielu też podejmowało specjalne postanowienia, by okres ten przyniόsł większe owoce w ich życiu, będąc tym samym źrόdłem dodatkowej radości z nadchodzących swiąt. Kiedy jednak zapytamy zwykłego zjadacza chleba, o jakie święta chodzi, wchodząc nieco w szczegόły, możemy być nieraz zdziwieni z niepełnej znajomości treści tych świąt. Stąd nigdy nie jest za mało mόwić o ich istocie i przesłaniu, nie szczędząc piόra czy klawiatury komputera, nawet jeśli czynimy to każdego roku.

Wielki Tydzień

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

         Wielki Tydzień to w chrześcijaństwie uroczysty czas rozpamiętywania ostatnich dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego.

Popielec

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

 
          W obrządku rzymskim, stosowanym na ogół na Zachodzie, pierwszy dzień Wielkiego Postu, charakteryzujący się nabożeństwem pokutnym, podczas którego wiernym posypuje się czoła lub czubek głowy popiołem (z ubiegłorocznych palm wielkanocnych - a nie jak kiedyś sądzono ze znalezionych na cmentarzu, startych na proch kości ludzkich) wraz z napomnieniem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", lub "Pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz".

Ofiarowanie Pańskie

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

   Matki Boskiej Gromnicznej a dawniej nazywane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (40 dzień od narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej.

Adwent

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

Adwent to w kościołach chrześcijańskich czas zadumy i wyczekiwania narodzin Jezusa Chrystusa. Początek adwentu zawsze rozpoczyna się od niedzieli, która wypada najbliżej uroczystości św. Andrzeja Apostoła.

Adwent w kościele katolickim trwa dokładnie 4 niedziele, choć jego długość liczona w dniach nie jest stała. Wynosić może od 22 do 28 dni. Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna w kościołach chrześcijańskich rok liturgiczny. Jest to niezwykle ważny czas w tradycji tego kościoła. Dominuje wtedy kolor fioletowy, symbolizujący czas pokuty i pojednania z Bogiem.

Adwent 2017 zacznie się w niedzielę 3 grudnia i potrwa dokładnie 22 dni. Ostatnim dniem Adwentu jest 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. Czas adwentu 2017 dzielimy na dwa okresy. Od pierwszej niedzieli adwentu do 16 grudnia przypada czas oczekiwania na narodziny Chrystusa. Druga część adwentu nazywana jest bezpośrednim czasem przygotowań do święta Narodzenia Pańskiego.

Początek adwentu 2017 przypada już na pierwszą niedzielę grudnia. Trzecia niedziela adwentu obchodzona jest radośniej, niż początek adwentu. Szaty kapłanów zmieniają się na kolor różowy, a teksty liturgiczne wypełnione są radością wyczekiwania