Odrestaurowany kościół z Brzezin w Parku Etnograficznym w Kłóbce

W dniu 30 września 2017 r. w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce nastąpiło uroczyste  otwarcie kościoła i udostępnienie jego wnętrza jako stałej ekspozycji muzealnej. Zapraszamy do skansenu na nową lekcję muzealną, dla której pomocą dydaktyczną jest kościół wraz z wyposażeniem.

Część pierwsza lekcji poświęcona jest wiejskim budynkom sakralnym na przykładzie kościoła z Brzeźna. W ramach prezentacji zostanie omówiona konstrukcja budynku wraz z elementami ozdobnymi a także uwzględnione przemiany architektoniczne, jakim kościół podlegał od chwili pobudowania do ostatniej fazy rozbudowy, jaka miała miejsce w 1956 r.

W drugiej części lekcji omówione zostanie wyposażenie i wystrój świątyni obowiązujący do  Soboru Watykańskiego II (1965 r.), gdy mszę odprawiano w rycie trydenckim, po łacinie, a kapłan, tak jak wierni, stał przodem do ołtarza. Szerszy komentarz dotyczyć będzie trzonu podstawowego wyposażenia świątyni, a więc ambony oraz ołtarzy –  głównego i bocznego wraz z wyjaśnieniem ich programu ikonograficznego. Odpowiednia aranżacja prezentowanych w prezbiterium i zakrystii różnych paramentów kościelnych, utensyliów i szat liturgicznych, oraz podane wyjaśnienia pozwolą uczestnikom lekcji poznać różnicę w wyglądzie świątyni i obrzędach liturgicznych  okresów rytu  trydenckiego i porządku posoborowego.

-->zobacz zdjęcia