Bierzmowanie

Opublikowano w Wykaz dokumentów

- metryka chrztu, 
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, 
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Chrzest

Opublikowano w Wykaz dokumentów

- akt urodzenia dziecka (odpis), 
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, 
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska), 
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców, chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Małżeństwo

Opublikowano w Wykaz dokumentów

- metryki chrztu, 
- dowody osobiste, 
- ostatnie świadectwo katechizacji, 
- świadectwo bierzmowania, 
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, 
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
- akt zgonu współmałżonków przypadku pragnienia zawarcia małżeństwa przez wdowę lub  wdowca
- akt rozwodu cywilnego, gdyby chciała zawrzeć sakrament małżeństwa osoba  rozwiedziona a niezwiązana w poprzednim związku  sakramentem małżeństwa.

Pogrzeb katolicki

Opublikowano w Wykaz dokumentów

- akt zgonu, 
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).