Regulamin cmentarza

Opublikowano w Wiadomości z kancelarii


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

p.w. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

w Olszewie Węgorzewskim

Olszewo Węgorzewskie 29

11-606 Budry

tel. 87 437 70 11; 514 651 377 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

1.Każdy pochówek na cmentarzu  musi być odnotowany

w KSIĘDZE CMENTARNEJ, która znajduje się

w kancelarii parafialnej.

Przy pogrzebie składana jest ofiara w wysokości 300 zł na utrzymanie porządku na cmentarzu.

2. Miejsce pochówku ustalamy z ks. Proboszczem lub

p. Kazimierzem Pawlikiem (87 437 70 18).

3. Bramę cmentarza otwiera ks. Proboszcz lub

p. Kazimierz Pawlik.

4. Postawienie nowego pomnika zgłaszamy

do Ks. Proboszcza – ofiara 100 zł. na utrzymanie

porządku na cmentarzu.

Wymiana pomnika – ofiara 50 zł. na utrzymanie

porządku na cmentarzu.

Elementy starego pomnika i gruz należy wywieźć z cmentarza, odpowiada za to rodzina lub zakład kamieniarski.

5. Zakład Kamieniarski zgłasza dzień wcześniej chęć

wjazdu na cmentarz i musi mieć potwierdzoną złożona

ofiarę za pomnik.

6. Woda na cmentarz jest na podwórzu plebanii (stara pompa).

7. W szczególnych wypadkach jest możliwość odstąpienia od opłat.

 

 

Proszę nie wyrzucać śmieci na środku cmentarza ani na jego obrzeżach.

Wszystkie szklane i sztuczne śmieci muszą być składowane w pojemnikach.

  Konto w banku

  Opublikowano w Wiadomości z kancelarii

  Osoby chcące wesprzeć finansowo remont naszego kościoła informujemy,
  że ofiary można wpłacać na konto bankowe:
  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
  Olszewo Węgorzewskie 11-606 Budry

  Bank Spółdzielczy w Węgorzewie
  Oddział w Budrach
  33 9348 0000 0260 0680 2000 0010