Pierwsza Komunia Święta

Opublikowano w Aktualności

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i jego rodziców szansa na przyeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga , który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu w wymiarze życia doczesnego.

Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł  nasze serce.

W tym roku do I Komunii świętej przystąpili:

 

Marcin Huszczo

Kamil Dzięgielewski

Damian Maczuga

Nikola Maczuga

Kacper Bakoś

Łukasz Ożański

Przemysław Kicka

Antonina Mackiewicz

Bartosz Bukowski

Wiktoria Kącka

Szymon Pszczoła 

 

--> zobacz zdjęcia

 

Triduum Paschalne

Opublikowano w Aktualności

 

WIELKI  CZWARTEK - 24 marca 2016r.

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego, dzień w którym uobecnia się Ostatnią Wieczerzą, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

Na wieczornej mszy złożono księdzu życzenia z okazji sakramentu kapłaństwa.

 

WIELKI  PIĄTEK - 25 marca 2016r.

- w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia rozpoczyna się w ciszy, procesją do ołtarza. Po dojściu do ołtarza kapłan celebrujący kładzie się krzyżem przed obnażonym ołtarzem. Potem następuje Liturgia Słowa. Po skończonej Liturgii Słowa rozpoczyna się Adoracja Krzyża. Kapłan po kolei odsłania ramiona Krzyża Śpiewając: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata". Lud odpowiada: "Pójdźmy z pokłonem". Po odsłonięciu Krzyża kapłani, a następnie wierni podchodzą do niego by go ucałować. Kolejną Częścią Liturgii jest Komunia Święta. Wszystko kończy się Przeniesieniem Monstrancji z Najświętszym Sakramentem do przygotowanego wcześniej Grobu Pańskiego.

 

WIELKA  SOBOTA  - 26 marca 2016r.

- To czas oczekiwanie na Zmartwychwstanie.

- Święcenie pokarmów wielkanocnych:

chleb - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni,

mięso - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku,

jajka - symbolizują nowe życie.

- Święcenie wody i ognia podczas wieczornej mszy.

 

-->zobacz zdjęcia

 

Zaproszeniw na Misterium Męki Pańskiej

Opublikowano w Aktualności

 

W dniu 20.03.2016r po raz 15 we wsi Budzewo tłumy gości uczestniczyły w plenerowym widowisku „Misterium Męki Pańskiej” zorganizowanym przez zespół „Budzewiaki” przy pomocy wielu innych osób i sponsorów.

Warto było zobaczyć „na żywo”.

 

 

Niedziela Palmowa

Opublikowano w Aktualności

 

: „Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!”

 


Na pamiątkę tych wydarzeń świętujemy Niedzielę Palmową. Nazwa Niedziela Palmowa odnosi się do gałązek palmowych, którymi wyścielano drogę, którą przemierzał Jezus na oślicy, wjeżdżając do Jerozolimy

 

-->zdjęcia

Rekolekcje

Opublikowano w Aktualności

"LUDZIE SPOD KRZYŻA
JEZUSA CHRYSTUSA"

Przeżyjmy te rekolekcje razem!

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 11-13 marca 2016 r. Prowadził je proboszcz parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Węgorzewie - ks. Krzysztof Świętoń SDS.
Szczególnym wydarzeniem było udzielenie sakramentu bierzmowania w sobotę 12 marca przez ks. biskupa Romualda Kamińskiego młodzieży naszej parafii. Młodzi prezentowali się wspaniale. Odczuwało się spokój, skupienie i powagę. Tak jak wynikało ze słów księdza biskupa, ci młodzi ludzie wchodzący w dojrzały etap swojego życia zostali umocnieni Duchem Świętym.

Kwiaty i podziękowania od osób bierzmowanych i ich rodziców były pięknym dopełnieniem tej podniosłej uroczystości. Ksiądz proboszcz dopiął wszystko na ostatni guzik, za co należą Mu się słowa uznania. Wyraził je ks. biskup, nazywając księdza proboszcza pieszczotliwie "księdzem Tadziem".

Rekolekcje ubogacone wizytą ks. biskupa pozwolą nam z radością oczekiwać Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

--> zobacz zdjęcia