Triduum Paschalne

Opublikowano w Aktualności

 

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak to się często przyjmuje, poranna Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

 

-->zobacz zdjęcia

Misterium Męki Pańskiej

Opublikowano w Aktualności

 

Misterium jest widowiskiem niezwykłym. Bardzo mocno działa na zmysły. Niezwykłe połączenie dźwięku, światła, monumentalnej scenografii, barwnych kostiumów, wielu aktorów i tłumu uczestników, tworzy niezapomnianą atmosferę tego wydarzenia. Misterium wiernie oddaje sceny z Ewangelii. Prowadzi uczestników przez wszystkie stacje Drogi Krzyżowej po finalną scenę na Golgocie. Wszystkie kwestie, wypowiadane przez aktorów podczas widowiska, pochodzą z Pisma Świętego.

– Misterium, jako rodzaj utworu dramatycznego o tematyce biblijnej, zwłaszcza pasyjnej, znane jest w Europie od średniowiecza. W Polsce od XVI wieku widowiska Męki Pańskiej wystawiane były najpierw w kościołach, potem na placach miejskich

– W języku łacińskim misterium oznacza „tajemnicę” i słowo to najpełniej oddaje charakter tego swoistego widowiska, które w niezwykły sposób pozwala, nie tylko ludziom wierzącym, współuczestniczyć w historii śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jest widowiskiem pasyjnym i posiada siłę duchową i artystyczną, która w sposób szczególny porusza serca i umysły uczestniczących w nim widzów i aktorów.

 

-->zobacz zdjęcia

Niedziela Palmowa

Opublikowano w Aktualności

 

Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia  Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki  Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od  śreedniowiecza. Według obrzędów  katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła  palemki, symbol odradzającego się życia.

 

--> zobacz zdjęcia z Olszewa

12 rocznica śmierci Jana Pawła II

Opublikowano w Aktualności

 

Dziś, 2 kwietnia odchodzimy rocznicę śmierci papieża Polaka. Jan Paweł II odszedł z tego świata dokładnie 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. O tej porze wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra poinformował o śmierci papieża arcybiskup Leonardo Sandri słowami: Nasz Ojciec Święty powrócił do Domu Ojca. Kilka ostatnich tygodni życia były dla papieża ogromnym cierpieniem. Coraz ciężej oddychał, przeszedł zabieg tracheotomii. Po nim wypowiedzenie każdego słowa było ogromnym wysiłkiem. Ojciec Święty nie mógł już także poruszać się o własnych siłach. Przez postępującą chorobę Parkinsona z trudem panował nad własnym ciałem. Cierpiał na oczach całego świata, bo prawie do ostatnich dni wykonywał papieskie obowiązki.

Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku, przyjął wtedy imię Jan Paweł II. Był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu, który nie pochodził z Włoch.