Popielec

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

 
          W obrządku rzymskim, stosowanym na ogół na Zachodzie, pierwszy dzień Wielkiego Postu, charakteryzujący się nabożeństwem pokutnym, podczas którego wiernym posypuje się czoła lub czubek głowy popiołem (z ubiegłorocznych palm wielkanocnych - a nie jak kiedyś sądzono ze znalezionych na cmentarzu, startych na proch kości ludzkich) wraz z napomnieniem: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", lub "Pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz".

Ofiarowanie Pańskie

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

   Matki Boskiej Gromnicznej a dawniej nazywane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (40 dzień od narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej.

Dożynki Rejonu Wileńskiego

Opublikowano w Aktualności

 

30 września odbyły się  w Rejonie Wileńskim w miejscowości Pikieliszki (znajduje się tam dworek J. Piłsudskiego) uroczystości dożynkowe zorganizowane przez Polaków tam zamieszkujących.

Wspaniała uroczystość.

Tam naprawdę można było zobaczyć zachowaną tradycję Swięta Plonów.

Udział wzięły 23 gminy z całego rejonu.

Delegacje z Polski były przyjmowane niezwykle ciepło i serdecznie.

Fotorelację obejrzyj na:

                                                   www.wpkw.ehost.pl

Dożynki diecezjalne

Opublikowano w Aktualności

 

Po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż, nadchodzi czas na świętowanie i uroczyste dziękczynienie Bogu za dary ziemi i owoce ciężkiej pracy rąk rolnika. Tradycyjnie Dożynki są największym w roku świętem gospodarskim rolników, ogrodników i sadowników, będącym ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

Diecezjalne Dożynki, pod hasłem „Z Maryją idźmy i głośmy dobroć Boga w darach ziemi” i pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, tradycyjnie już w naszej diecezji łączą się ze świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku odbywają się w dniu 8 września (piątek) 2017r., w Parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu, w dekanacie Św. Huberta w Węgorzewie.

 

--> zobacz zdjęcia

 

 

Dzień św. Krzysztofa

Opublikowano w Aktualności

Modlitwa do św. Krzysztofa

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

--> zobacz zdjęcia

Boże Ciało w naszej parafii

Opublikowano w Aktualności

W Uroczystość  Najświętszego Ciała i  Krwi Chrystusa ks. proboszcz odprawił uroczystą Mszę Świętą i poprowadził procesję  eucharystyczną z Najświętszym Sakramentem, która przeszła przez wieś zatrzymując się  przy czterech ołtarzach, gdzie ksiądz czytał fragmenty czterech Ewangelii związane tematycznie  z Eucharystią.
Ołtarze zostały przygotowane przez: Wilkowo, Jakunowo, Wężówkę.

--> zobacz zdjęcia

Zielone Świątki

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

         zielone       Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica, gr. Pentacost) - to jedno z najważniejszych świąt w kościele związane z zstąpieniem Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego zakończyło proces Objawienia rozpoczęty w Starym Testamencie. Dzień ten uznawany jest za początek Kościoła. Potocznie nazywany jest Zielonymi Świątkami.

Wielki Tydzień

Opublikowano w Trzeba wiedzieć

    cross     Wielki Tydzień to w chrześcijaństwie uroczysty czas rozpamiętywania ostatnich dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego.
Szczególnym czasem w Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne.
Wielki Tydzień, który w tradycji chrześcijańskiej pojawił się dopiero w IV wieku, rozpoczyna Niedziela Palmowa, a kończą nieszpory Wielkiej Niedzieli, zamykające Triduum Paschalne. Poszczególne odłamy chrześcijaństwa wykształciły własną bogatą obrzędowość związaną z okresem Wielkiego Tygodnia.
Również w tradycji ludowej i regionalnej Wielki Tydzień zachował wiele zwyczajów. Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami w sposób szczególny poświęconymi pojednaniu. Był to też czas wielkich porządków, przyozdabiania domów, które jednak należało zakończyć najpóźniej w Wielki Wtorek.
W tradycji katolickiej w Wielki Czwartek milkną dzwony, które zastępuje teraz klekotanie kołatek, a po mszy Wieczerzy Pańskiej następuje obnażenie ołtarza.
Najważniejszym okresem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. Obejmuje ono czas od wieczornej mszy w Wielki Czwartek i trwa do nieszporów w Niedzielę Zmartwychwstania.